magicure@alphaonc.com
4007188120
  • 依库珠单抗(Eculizumab)

    简介:Soliris(eculizumab)是一种首创的补体抑制剂,通过抑制补体级联反应终端部分的C5蛋白发挥作用。补体级联反应...

    视神经脊髓炎重症肌无力尿毒症综合征血红蛋白尿症
  • 11条记录